About

Pengenalan

Yayasan Ikhlas adalah sebuah badan yang ditubuhkan mengikut Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 (Akta 258) pada 5 Mac 2009 yang bertujuan untuk meringankan kesusahan kalangan anak-anak yatim, orang kurang upaya, fakir dan mereka yang dilanda musibah akibat daripada sebarang malapetaka serta untuk memberi suatu biasiswa atau insentif kepada individu atau kumpulan atas kerja-kerja pelajaran atau kerja-kerja penyelidikan di Malaysia.

Visi

Menjadi sebuah yayasan global yang memberi perkhidmatan tanpa batas waktu dan tempat menjelang 2030.

Misi

Melaksanakan tanggungjawab kemanusiaan demi agama, bangsa, dan negara.

Objektif

  1. Untuk meningkatkan taraf hidup golongan fakir dan miskin
  2. Untuk meningkatkan taraf pendidikan golongan yang kurang
    berkemampuan; dan
  3. Untuk member bantuan kepada mangsa-mangsa bencana, yang
    ditimpa musibah mahupun yang dalam kesusahan.

Marilah menderma kepada Projek Borneo

Kami memerlukan sumbangan anda